کابینت باتری یو پی اس

مناسب انواع یو پی اس (UPS) با باتری خارجی.

یک طبقه

رنگ: مشکی الکترواستاتیک

ضخامت ورق: ۱

طول: ۵۷٫۵ س.م

عرض: ۲۶ س.م

ارتفاع: ۴۲ س.م

کابینت باتری یک طبقه
کابینت باتری یک طبقه

دو طبقه

رنگ: مشکی الکترواستاتیک

ضخامت ورق: ۱

طول: ۵۷٫۵ س.م

عرض: ۴۲٫۵ س.م

ارتفاع: ۷۲ س.م

کابینت باتری دو طبقه
کابینت باتری دو طبقه

سه طبقه

رنگ: مشکی الکترواستاتیک

ضخامت ورق: ۱

طول: ۵۷٫۵ س.م

عرض: ۴۲٫۵ س.م

ارتفاع: ۱۰۲ س.م

کابینت باتری سه طبقه
کابینت باتری سه طبقه