یو پی اس تکفاز

یو پی اس تکفاز دارای باطری داخلی

مدل HG111K-TI Plus

 • توان دستگاه یک کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۲۴ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG112K-TI Plus

 • توان دستگاه دو کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۴۸ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG113K-TI Plus

 • توان دستگاه سه کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۷۲ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG116K-TI Plus

 • توان دستگاه شش کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۱۸۰ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال ۳ واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG1110K-TI Plus

 • توان دستگاه ده کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۱۹۲ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال ۳ واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

یو پی اس تکفاز دارای باطری خارجی

مدل HG111K-TE Plus

 • توان دستگاه یک کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۳۶ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG112K-TE Plus

 • توان دستگاه دو کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۷۲ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG113K-TE Plus

 • توان دستگاه سه کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۹۶ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG116K-TE Plus

 • توان دستگاه شش کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۱۹۲ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال ۳ واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG1110K-TE Plus

 • توان دستگاه ده کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۱۹۲ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • قابلیت اتصال ۳ واحد یو پی اس به صورت موازی.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار ایستاده.

مدل HG111K-RE Plus

 • توان دستگاه یک کیلو ولت آمپر.
 • ولتاژ مستقیم، ۳۶ ولت.
 • مناسب کامپیوترهای شخصی، شبکه های کامپیوتری، صنعت، تجهیزات پزشکی، مخابرات و تجهیزات امنیتی.
 • دارای نمایشگر هوشمند وضعیت باطری.
 • ضریب توان خروجی ۰٫۹ .
 • استقرار داخل رک.
تمامی حقوق برای شرکت ویستا الکترونیک تاو محفوظ است