چگونگی نصب باتریهای یو پی اس + ویدئو آموزشی بستن باتری

طریقه نصب باتری یو پی اس

نصب باتری های یو پی اس (UPS)  یکی از حساس ترین و مهمترین مراحل راه اندازی دستگاه است که نیاز به دقت و تخصص و تجربه کافی دارد. یکی از روشهای متداول در نصب باتری های یو پی اس در کابینت، بدین ترتیب است که ابتدا باتری ها را به صورتی که قطبهای مخالف روبروی همدیگر قرار بگیرند داخل کابینت قرار داده و سپس هر ردیف را به صورت سری ببندید. در تمامی مراحل نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

  • هیچگاه بیش از یک نفر اقدام به نصب باتری ها نکند. اگر کسی را به عنوان دستیار و کمک کار به همراه داشته باشید، بسیار خوب است؛ اما فقط یک نفر باید اقدام به بستن اتصالات کند تا خطایی در نصب اتفاق نیفتد.
  • اگر تعداد باتری ها زیاد است ، در هر مرحله بیش از ۶ سلول باتری را به یکدیگر متصل نکنید تا خطر برق گرفتگی DC احتمالی برای نصاب به حداقل ممکن برسد . یا اینکه باتری های هر طبقه را سری کرده و سپس طبقه به طبقه اقدام به اتصال بین طبقات کنید. در هر مرحله برای اطمینان، از مجموع باتری های متصل شده ولتاژ گیری کنید.
  • مطمئن شوید اتصالات باتری ها کاملا محکم باشند ، برای اطمینان از محکم بسته شدن سر باتریها از واشرهای موجود در بسته بندی باتری ها حتماً استفاده کنید.
  • همیشه قبل از خاتمه کار ، یکی از اتصالات بین باتری ها را باز بگذارید و تمام اتصالات را یک بار دیگراز ابتدا تا انتها بررسی کنید. با اینکار اگر خطایی در نصب رخ داده باشد قبل از اینکه آسیبی به نصاب یا دستگاه برسد این فرصت را خواهید داشت که خطا را رفع کنید.
  • دقت کنید در تمام مراحل و هنگام بستن سرهای باتری ، ابزارهایی که استفاده می کنید مانند آچار یا پیچ گوشتی به سرباتری های کناری برخورد نکند که باعث اتصال کوتاه خواهد شد.
  • پس از آنکه همه ی باتری ها را به یکدیگر به صورت سری متصل کردید ولتاژ دو سر کل باتری ها را با ولت متر اندازه گیری کرده و از ولتاژ صحیح مطمئن شوید ( باتری های نو حدود ۱۲٫۵ تا ۱۳ ولت، ولتاژ دارند و مثلا اگر ۱۶ باتری سری شده باشند ولت متر حدود ۲۰۰ الی ۲۰۸ ولت را نشان می دهد)
  • در نهایت سرهای مجموعه باتری های متصل شده را به دستگاه متصل کنید. دقت کنید که در اغلب دستگاه ها سیم مثبت قرمز یا قهوه ای بوده و سیم منفی مشکی یا آبی است.

نحوه اتصال باتریها به یو پی اس ۱kva هوگون

نحوه اتصال باتری به یو پی اس ۳KVA