موازی کردن یو پی اس ها

موازی کردن یو پی اس ها

موازی کردن یو پی اس ها

در موازی کردن یو پی اس ها که حداقل، دو یو پی اس استفاده میگردد؛ دو منظور دنبال میشود :

  1. امکان داشتن یو پی اس پشتیبان
  2. افزایش ظرفیت

در حالت پشتیبان، باید یک یو پی اس مازاد بر توان مورد نیاز خود داشته باشید.

وضعیت موازی سازی یو پی اس ها هم برای توانهای پایین به جهت برآوردن نیاز به جایگزینی ساده تر و هم برای توانهای بالا به هر دو دلیل ذکر شده، به شدت در حال رشد است.

چگونه یو پی اس های موازی کار میکنند؟

خروجی یو پی اس ها در این حالت برای تأمین بار مصرفی مشترک بوده، دستگاه جانبی به صورت اشتراکی از طریق این یو پی اس ها حفاظت و پشتیبانی میشود و در صورت فقدان یا کاهش توان هر یک از دستکاهها، یو پی اس های دیگر نسبت به جبران توان از دست رفته اقدام میکنند.

به عنوان مثال شما میتوانید یک بار ۸۰۰ کیلو ولت آمپری را با ۳ یو پی اس ۴۰۰ کیلو ولت آمپری محافظت کنید. در اینجا در صورت از دست دادن یک یو پی اس، دو یو پی اس دیگر قادر به تأمین کامل توان مورد نیاز بار مصرفی هستند. بنابراین بدون از دست دادن زمانِ کار دستگاه مصرفی، شما قادر خواهید بود در فرصتی مناسب و سر وقت نسبت به احیای یو پی اس از دست رفته اقدام کنید.

هوگون دارای یو پی اس هایی با امکان موازی سازی تا ۸ دستگاه است. استفاده از اطاقک موازی سازی با امکان بای پس، این قابلیت را برای شما ایجاد میکند که در صورت از دست دادن کل یو پی اس های موازی شده، برق دستگاه مصرفی را مستقیماً تأمین کنید.

چهار نکته کلیدی در موازی کردن یو پی اس ها 

  • کنترل اینکه چگونه یو پی اس هایِ مستقل از هم باید در کنار هم کار کنند.
  • هماهنگ سازی خروجی یو پی اس ها تا بتوانند به یک اتصال مشترک وصل شوند.
  • برقراری تعادل در تأمین توان خروجی بین یو پی اس های موازی شده.
  • در صورت بروز مشکل، شناسایی و رفع آن تا یو پی اس ها بتوانند به کار خود ادامه دهند.

یو پی اس های موازی از دهه ۱۹۷۰ در سیستمهای بسیار بزرگ به کار گرفته شدند و در طول این بازه ی زمانی فراتر از ۴۵ سال به گونه ای ارتقا یافته اند که بتوانند آن ۴ چالش را حل کنند و پشت سر بگذارند.

۱- چگونگی کنترل: برای کنترل یو پی اس های موازی دو حالت متصور است.

۱-۱- اتصال به صورت فرمانده – فرمانبر: این نوع اتصال که همان Master – Slave است به گونه ای است که یکی از یو پی اس ها نقش اصلی را بازی میکند و ارتباطها با آن برقرار شده و مونیتورینگ وضعیتها از همان دستگاه صورت میگیرد. سایر دستگاهها تابع مستر هستند. البته در این نوع اتصال، مستر قابل جابجایی هم هست تا در صورت بروز خرابی برای آن، کل سیستم مختل نشود.

۱-۲- اتصال نقطه به نقطه: در این حالت هر یو پی اس به لحاظ مونیتورینگ و تنظیمات از بقیه مستقل بوده، اما در نهایت به صورت اشتراکی تأمین توان صورت میگیرد.

 

۲- هماهنگ سازی خروجی: خروجی این یو پی اس ها باید کاملاً هم مقدار و هم فرکانس باشند و شکل موج سینوسی شان باید تطبیق کامل داشته باشد، در غیر این صورت اتصال خروجی آنها به یکدیگر سبب آسیب رسانی آنها به هم شده، خسارت به بار میآورد.

 

۳- تعادل در تأمین توان مصرفی: معمولاً توان خروجی به صورت برابر توسط یو پی اس های موازی شده تأمین میگردد.

 

۴- بروز خرابی برای یو پی اس های موازی: وقتی وضعیتی نا هنجار در خروجی یو پی اس های موازی مشاهده میکنید، تشخیص اینکه کدامیک از این یو پی اس ها باعث بروز این مشکل شده، سخت است. در اینجا لازم است که یو پی اس دارای مشکل به سرعت شناسایی شده و ارتباط آن با کل مجموعه قطع شود.