محاسبه باتری برای یو پی اس

باتری یو پی اس

محاسبه باتری ups

همانگونه که در مبحث تفاوت ولت آمپر و وات بیان شد، به شیوه ی زیر نسبت به محاسبه توان ظاهری برای تطبیق آن با ظرفیت یو پی اس خود اقدام میکنیم:

VA = Watts / PF

که در این معادله، PF همان ضریب توان دستگاه یو پی اس شماست که در همه دستگاهها وجود دارد و به بیان ساده، نشانگر اینست که تمام ولتاژ و جریانی که ما برای یک وسیله مصرفی قادریم تأمین کنیم به کار مفید تبدیل نمیشود. 

ضریب توان از دو منظر مصرف کننده و تولید کننده مطرح میشود. 

در مصرف کننده همانگونه که در مبحث ولت آمپر بیان شد، اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان باعث بروز آن میگردد، اختلاف فاز یعنی مثلاً ولتاژ، جلوتر از جریان حرکت کند و این ناهماهنگی باعث کاهش بازدهی و یعنی انرژی رسیده به وسیله مصرفی میشود. در نوشته های پیشین به این موضوع اشاره و پرداخته شده بود که در اینجا برای تعمیق آن تکرار میشود و آن اینکه:

بارهای اهمی خالص مثل گرمکنهای برقی یا هیترها و لامپهای تنگستنی باعث بروز اختلاف فاز بین ولتاژ و جریان نمیشوند و بنابراین ضریب توان در این نوع مصرف کننده ها برابر یک خواهد بود. اما در یک بار موتوری به عنوان نمونه، با اعمال ولتاژ، جریان در مدار بلافاصله برقرار نمیشود و به همین دلیل اصطلاحاً اختلاف فاز در مدار ایجاد میگردد. در این نوع مصرف کننده ها باید ضریب توان را حتماً در نظر گرفت یعنی انرژی، تزریق شده است اما مابازای آن کاری مفید صورت نگرفته است؛ میتوانید مقدار ضریب توان را از روی پلاک دستگاه مصرفی دریابید.

برای بارهای موتوری دقت داشته باشید که یک جریان حداکثری به هنگام روشن شدن آن بوجود میآید که مقدار آن بسیار مهم است و اگر تولید کننده شما قادر به تأمین آن نباشد موتور هرگز روشن نمیشود.

محاسبه باطری برای یو پی اس

محاسبه ظرفیت باتری ups

برای محاسبه ظرفیت باطری برای یک یو پی اس به مجموعه نکات زیر دقت کنید:

۱- بار مصرفی: طبیعتاً مهمترین عامل و اولین آن، توجه به توان مصرفی بار یا دستگاه شما خواهد بود.

۲- زمان لازم فعالیت برای دستگاه پس از قطع برق: عنوان، خود گویای مطلب هست. در اینجا حسب نیاز خود و مجموعه متبوع خود این عدد را معلوم میکنید.

۳- انتخاب آمپر باطری: توجه داشته باشید که ظرفیت شارژ کننده یو پی اس فرضی شما چقدر است و بر همان اساس نسبت به انتخاب آمپر باطری اقدام کنید. معمولاً آمپر باطری را تا ۱۲ برابر بالاتر نسبت به توان شارژ یو پی اس در نظر میگیرند. یعنی برای یک دستگاه یو پی اس با توان شارژ ۴ آمپر بهتر است از باطریهایی تا ظرفیت ۴۸ آمپر بهره برد. اما انتخاب باطری با آمپر بالاتر باعث بالا رفتن مدت زمان شارژ آن میگردد. این ضریب و محاسبه صرفاً یک توصیه مفید و کاربردی است. اگر میخواهید که زمان تخلیه باطری افزایش یابد و باطری در فواصل زمانی بیشتری شارژ مجدد گردد، بهتر است از باطریهای با ظرفیت بالاتر استفاده کنید.

۴- تعداد باطری: طبیعتاً این عامل با نگاه به یو پی اس فرضی، انتخاب و برگزیده میشود که آن هم به اینورتر دستگاه انتخابی شما وابسته است.

۵- ضریب توان: این هم در مشخصات فنی یو پی اس شما یافتنی است. 

۶- نوع باطری: معمولاً در بازار از باطریهای اسیدی برای یو پی اس ها استفاده میشود که برای باطری هم بهتر است یک ضریب ۱٫۵ در نظر بگیرید.

برای روشن شدن چگونگی محاسبه باتری برای یو پی اس یک مثال میزنیم:

توان مصرفی: ۱۰۰۰ وات

تعداد باطری یو پی اس فرضی: ۳ عدد یعنی ۳۶ ولت

زمان تأمین برق: ۱ ساعت

ضریب توان: ۹۰ درصد

توان شارژر یو پی اس : ۴ آمپر

______________________________________

محاسبه جریان بار:

I = P/PF/V = 1000/0.9/36 = 30.86 A

یعنی در اولین دریافت برای یک ساعت زمان برق دهی شما به ظرفیت باطری ۳۱ آمپر ساعت میرسید. اما همانگونه که در بالا ذکر شد نمیشود معادل ظرفیت باطری را به صورت مفید عیناً برای نیاز به دست آمده خود انتخاب کرد. ما در اینجا یک ضریب تعریف کردیم که در زیر، آن را در محاسبه خود دخیل میکنیم:

I = 30.86 x 1.5 = 46.29 A

اما امکان دارد عددی که ما به دست میآوریم، عیناً با آنچه که در بازار وجود دارد تطبیق نداشته باشد، بنابراین اولین ظرفیت باطری بزرگتر و نزدیک به عدد محاسبه شده خود را برای یافتن باطری یو پی اس، انتخاب میکنیم که در مثال ما میتواند عدد ۴۸ آمپر باشد. یعنی در این مثال میتوانیم سه عدد باطری ۴۸ آمپر ساعت را برای رسیدن به مطلوب خود انتخاب کنیم.