ضرورت گاز نیتروژن برای صنایع الکترونیک

فنآوری نصب سطحی یا SMD که خلاصه شده Surface Mount Device بوده، در الکترونیک به روال اصلی و بسیار مهمی تبدیل شده است. این نوع قطعات، خیلی ساده در یک سطح برد قرار میگیرند و پایه های ارتباطی تعبیه شده برای آنها، از داخل برد عبور نکرده و نیازی به عملیات دقیق سوراخکاری ندارند و فضای عبوری لایه زیرین خود را مخدوش نمیکنند. استفاده از این فنآوری، سرعت عملیات تولید و لحیم کاری را در حد بسیار بالایی افزایش داده، محیط عملیات را هم امن تر کرده است.
اما این فنآوری به محیط عملیاتی، بسیار حساس است.

چگونه نیتروژن محیط مناسب را فراهم میکند

این فنآوری نیاز به دقت بسیار بالایی دارد. تمام مدارهای مجتمع متراکم و پُر پایه، برای اینکه کمترین فضا را اشغال کنند، به صورت نصب سطحی ساخته و پرداخته میشوند. کوچک کردن اندازه بردها تا حد بسیار بالا و قابل قبول و همینطور امکان بهره گیری از دو سمت برد برای قطعه گذاری از مزایای عالی این فنآوری است. گاز نیتروژن برای صنایع الکترونیک این امکان را فراهم میآورد تا با جایگزینی اش به جای اکسیژن محیط مناسبی را برای عملیات نصب قطعات و لحیم کاری ایجاد کند. اکسیژن دشمن عملیات لحیم کاری است و اگر با قلع ترکیب شود، ذرات آن را تجزیه کرده، یکپارچگی عنصر را از بین میبرد. برقراری پوششی از نیتروژن بر روی برد در حین عملیات لحیم کاری، فرصت اکسید شدن را میگیرد و باعث میشود اتصال قطعات به بهترین نحو صورت پذیرد. در ضمن به دلیل محدود کردن اکسیژن، وجود ذرات مازاد قلع پس از لحیم کاری در کنار قطعات به حداقل میرسد و عملیات لحیم کاری به بهترین شکل نهایی میگردد.

گاز نیتروژن برای صنایع الکترونیک

استفاده از تولید نیتروژن در محیط کار و به صورت در لحظه، باعث یکپارچگی عملیات شده، آن مرکز را از مسائل مربوط به پیگیری برای تهیه سیلندر یا موارد نظیر آن بی نیاز میسازد.