یو پی اس آنلاین را از ما بخواهید.

برق همیشه از AC به DC و بالعکس از DC به AC در خروجی تبدیل می شود.

هنگامی که برق قطع میشود، تأمین توان مصرف کننده از طریق باطری به جای یکسو کننده و ورودی AC صورت میگیرد. خروجی دستگاه یو پی اس آنلاین همواره از رهگذر مبدل یا اینورتر انجام میشود و به همین دلیل، خروجی دستگاههای آنلاین به لحاظ شکل موج، همواره در بهترین شکل خود قرار دارند. بنابر این یو پی اس آنلاین مناسب هر نوع دستگاهی خواهد بود زیرا که تمیزترین خروجی سینوسی را به بار مصرفی تحویل میدهد.

این نوع دستگاهها به دلیل تبدیل دوگانه خود گرانتر از انواع دیگر در یک کلاس هستند و افزایش بازدهی برای این نوع دستگاهها مشکلتر هم هست.